MPR Kontakt Icon
MPR Suche
MPR Close
Schließen
Zurück

your one-stop certification solution!

Wat is KGS-fabrieksgoedkeuring voor Korea?

De KGS-fabrieksgoedkeuring wordt afgegeven door de Korea Gas Safety Corporation en vertegenwoordigt de algemene exportvergunning naar Korea voor fabrikanten voor hun goedgekeurde productcategorieën drukapparatuur. Zonder KGS-certificering mag dergelijke drukapparatuur niet worden geïmporteerd in Korea, wat bij invoer door de douane wordt gecontroleerd.

KGS-fabrieksgoedkeuring voor bepaalde gas- en drukapparatuur werd ingevoerd om ervoor te zorgen dat alleen fabrikanten die aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen, hun producten naar Korea mogen exporteren. De Korea Gas Safety Corporation (KGS), opgericht in 1979, werd belast met de uitvoering van het goedkeuringsproces. Na bevestiging van de conformiteit door middel van een technische inspectie en een fabrieksaudit, wordt de fabrieksgoedkeuring verleend door het Ministerie van Handel, Industrie en Energie (MOTIE).

korea-gas-safety-corporation-logo

Zuid-Korea heeft verklaard dat de waterstofeconomie een belangrijke factor is voor economische groei en voor het bereiken van het doel van CO2-neutraliteit. Als onderdeel van de waterstofwet zijn bepaalde productcategorieën gedefinieerd waarvoor KGS-fabrieksgoedkeuring vereist is om de veiligheid in deze risicogebieden te versterken. Het gaat dan vooral om brandstofcellen (stationair en draagbaar) en elektrolysers (o.a. PEM en AEM waterstofgeneratoren). Daarnaast bouwt Zuid-Korea ook aan een netwerk van waterstoftankstations. Voor bepaalde componenten die hierin worden gebruikt, kunnen aanvullende goedkeuringen nodig zijn, bijv. tests volgens KS B, ISO 19880-3 of KS-certificering. Vooral bij toepassingen met vloeibare waterstof zijn aanvullende veiligheidseisen en goedkeuringen vereist voor de goedkeuring van componenten zoals drukvaten of complete installaties.

Het belangrijkste doel van KGS-certificering is het voorkomen van ongevallen veroorzaakt door gastoestellen en het verhogen van de veiligheid in hogedruktoepassingen. De apparaten moeten voldoen aan de Koreaanse normen en mogen alleen worden geïmporteerd van goedgekeurde fabrikanten. De autoriteit eist daarom dat de productieprocessen en de kwaliteitsborging worden beoordeeld voordat de producten in Korea mogen worden ingevoerd.

Voor welke producten is KGS-fabrieksgoedkeuring vereist?

KGS-certificering maakt onderscheid tussen drukapparatuur die valt onder de High-Pressure Gas Safety Act en gasapparatuur die relevant is onder de Safety Control and Business of Liquefied Petroleum Gas Act.

Drukapparatuur e.d. (onderworpen aan de Wet veiligheid hogedrukgassen)

1 Cylinders (excluded if internal volume is less than 300ml)
(Seamless Cylinders, Welded Cylinders, Cryogenic Gas Cylinders, Cylinders for Vehicles, Composite Cylinders (for LPG, Hydrogen or other High-Pressure Gases)
2Cylinder Accessories (valves and safety valves)
3Storage Tanks
4Pressure Vessels (Heat Exchanger or Drum, Tower, Reactors & others)
(applies to pressure vessels whose value of multiplying design pressure (MPa) and volume (m³) exceeds 0.004 as the pressure
or if the design pressure is 0.2 MPa or more for liquid gas at 35 ℃ and 1MPa or more for compressed gas at 35 ℃)
5High-Pressure Gas Tanks Fixed on Vehicles
6Emergency cut-off devices for high-pressure gases
7Safety valves for high-pressure gases
8Valves for toxic gas pipes
9Specified equipment for refrigeration:
Compressors, Condensers, Vaporizers and Pressure Vessels

Gastoestellen (onderworpen aan de Safety Control and Business of Liquefied Petroleum Gas Act)

1Pressure Regulators
2Automatic Shut-off Device for Gas Leakage
3Filters for Governor Stations
4Governors for Underground Use(applies to pressure vessels whose value of multiplying design pressure (MPa) and volume (m³) exceeds 0.004 as the pressure
or if the design pressure is 0.2 MPa or more for liquid gas at 35 ℃ and 1MPa or more for compressed gas at 35 ℃)
5Hoses for Gases
6Valves for Pipes
7Gas Cocks
8Joints for Pipes
9Multifunctional Gas Meters
10Loading Arms
11Forced Mixing Type Gas Burners
12Gas Ovens and Gas Grills
13Gas Water Heaters, Gas Boilers
14Commercial Gas Burning Appliances
15Portable Butane and Propane Stoves

Waterstofapparaten (onderworpen aan de Waterstofwet)

1Fixed Fuel Cells
2Portable Fuel Cells
3Water Electrolysis Hydrogen Generator
4Hydrogen Generators Using Fuel Processing

KGS-certificeringsproces

1

Voorbereiding van de aanvraag en documentatie

2

Toepassing en technische beoordeling van de ingediende documentatie

3

Meerdaagse fabrieksaudit door KGS & afgifte van het auditrapport

4

Aanvraag MOTIE fabrieksgoedkeuring

5

Afgifte van fabrieksgoedkeuring

Als onderdeel van het KGS-certificeringsproces kunnen internationale normen als basis worden gebruikt bij het aanvragen van KGS-fabrieksregistratie voor de bovengenoemde productcategorieën. In het geval van een fabrieksgoedkeuring voor drukvaten of veiligheidskleppen kan bijvoorbeeld ASME Sec.VIII, Div.1 of PED + AD2000 worden gebruikt, wat ook wordt gedocumenteerd op het KGS-certificaat van de fabrieksgoedkeuring. Als onderdeel van de aanvraagdocumenten voor technische beoordeling moet de fabrikant bijvoorbeeld lijsten van productie- en testapparatuur, processchema’s, een lijst van onderaannemers en leveranciers en een speciaal kwaliteitshandboek verstrekken.

Meestal duurt de audit voor de eerste goedkeuring enkele dagen (meestal 3-4 dagen). Dit kan variëren afhankelijk van het aantal productcategorieën en normen waarvoor een aanvraag wordt ingediend. Normaal gesproken besluit KGS dat de audit van bepaalde leveranciers ook vereist is. Afhankelijk van de omvang van de uitbestede activiteiten en de afstand van de onderaannemer tot het fabrieksterrein, moet rekening worden gehouden met extra tijd.

Als er tijdens de KGS-audit afwijkingen worden vastgesteld, kan bij grote afwijkingen een verdere audit ter plaatse nodig zijn. In het geval van kleine non-conformiteiten kunnen corrigerende maatregelen worden gevalideerd door de documentatie opnieuw te controleren. Heraudits zijn meestal beperkt tot de reikwijdte van corrigerende maatregelen voor de vastgestelde non-conformiteiten.

KGS-registratie is 3 jaar geldig. Daarna is een vervolgaudit nodig om de geldigheid van het KGS-certificaat met nog eens 3 jaar te verlengen. Voor bepaalde wijzigingen of het opnemen van aanvullende productcategorieën of normen is meestal een aparte audit nodig. Deze audits richten zich op de gewijzigde of nieuw toegevoegde artikelen en verlengen de bestaande geldigheid van de fabrieksgoedkeuring niet. Voor bepaalde drukapparatuur is een aanvullende individuele acceptatie van de respectieve producten noodzakelijk in een tweede stap na het verkrijgen van de KGS-fabrieksregistratie als algemene exportvergunning.

KGS-Markering

Elke productcategorie heeft zijn eigen markeringsvereisten. Naast informatie over de fabrikant gaat het meestal om product- of ontwerpspecifieke informatie, zoals: ontwerpdruk en -temperatuur, inwendig volume, materiaal en productie- en testdatum.

In het geval van producten die na de KGS-fabrieksgoedkeuring ook een individuele acceptatietest moeten ondergaan, wordt het KC-logo na succesvolle afronding van de acceptatie door de KGS-inspecteur aangebracht.

MPR Diensten

Your One-Stop Certification Solution.

Ons complete pakket voor productcertificeringen in Korea.

Verduidelijking van de certificeringsplicht van uw producten

Persoonlijk aanspreekpunt voor alle vragen over KGS

Voorbereiding van de aanvraag en communicatie met de autoriteiten

Voorbereiding en ondersteuning van de audit voor uw KGS-fabrieksgoedkeuring

Advies over het markeren van uw producten

Organisatie van de vervolgcertificering

Informatie over productspecifieke wijzigingen in de regelgeving

Neem contact met ons op!

MPR Korea Certification – Betrouwbaar advies en implementatie van certificeringsprojecten wereldwijd.

Download gratis de brochure over Koreaanse certificeringen!

Contact
T +49-69-2713769259 [EU]
T +1-773-654-2673 (US)

Overzicht van KGS-fabrieksgoedkeuring

Gültigkeit des KGS-Zertifikates3 Jahre bis zum nächsten Follow-up Audit
Zertifizierungsdauer9-12 Monate
Werksaudit erforderlich?Ja, Überprüfung der Produktions- und Qualitätssicherungsprozesse
Follow-Up ProzessRegelmäßige Follow-up Audits erforderlich

Veelgestelde vragen over KGS-fabrieksgoedkeuring

Hoe weet ik of mijn product KGS-fabrieksgoedkeuring nodig heeft?

Als uw product in de bovenstaande overzichten kan worden ingedeeld, moet een gedetailleerde controle worden uitgevoerd om te zien of KGS-certificering vereist is. Houd rekening met de beperkingen die al in de tabellen staan. Wij helpen u graag bij het classificeren ervan.

Hoe lang duurt de KGS-fabrieksgoedkeuringsprocedure?

De procedure duurt meestal tussen de 9-12 maanden.

Welke certificeringsinstanties zijn goedgekeurd voor KGS-fabrieksregistratie?

KGS-registratie kan alleen worden gedaan via Korea Gas Safety Corporation (KGS). Buitenlandse instellingen zijn niet geaccrediteerd om fabrieksaudits of individuele acceptaties in het buitenland uit te voeren.

Video over de goedkeuring van de KGS-fabriek

Schakel cookies in om ingesloten YouTube-video’s mogelijk te maken. Meer informatie over gegevensbescherming bij de gegevensuitwisseling door het gebruik van de video’s en de mogelijkheid om de cookie-instellingen te wijzigen, vindt u op de pagina met het privacybeleid.