MPR Kontakt Icon
MPR Suche
MPR Close
Schließen
Zurück

your one-stop certification solution!

Wat is KC-certificering voor Zuid-Korea?

KC Mark Korea-certificering is een productcertificering die de conformiteit van producten met Koreaanse veiligheidsnormen bewijst.

Bij KC Mark-certificering draait alles om het identificeren en beperken van potentiële bedreigingen voor de veiligheid en gezondheid van de consument. Na het verkrijgen van het KC-certificaat mag het product worden gemarkeerd, geëxporteerd naar Zuid-Korea en verkocht volgens Koreaanse vereisten. In 2009 besloot de regering in Zuid-Korea het KC-keurmerk in te voeren, ter vervanging van de vorige 140 certificeringsmerken. Zonder certificering mogen de producten niet worden geïmporteerd, wat op het moment van invoer door de douane wordt gecontroleerd. Als gecertificeerde producten in Korea worden verkocht zonder goedkeuring van de KC, kunnen naast een verkoopverbod ook terugroepacties worden bevolen en kunnen aanvullende financiële sancties worden opgelegd.

korea-kc-zertifizierung-markierung-logo

Het Korean Agency for Technology and Standards (KATS) is verantwoordelijk voor het KC Safety-certificeringssysteem in Korea. KATS maakt deel uit van het ministerie van Handel, Industrie en Energie (MOTIE) en stelt een wettelijk kader vast rond de marktintroductie van verschillende consumptiegoederen om de veiligheid van consumenten te waarborgen. Deze autoriteit is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe normen en vertegenwoordigt Korea bij de internationale harmonisatie van normen. Producten waarvoor een KC-label nodig is, moeten worden getest in overeenstemming met de Wet op het kwaliteitsbeheer en de veiligheidscontrole van industriële producten en de Wet op de veiligheid van elektrische apparaten.

Het KC Safety-certificeringssysteem maakt onderscheid tussen drie overkoepelende productcategorieën, die zijn onderverdeeld in elektronica, huishoudelijke producten en producten voor kinderen.

De KC-goedkeuring is meestal een zogenaamde fabrikantcertificering. Buiten Korea mogen alleen productfabrikanten KC-goedkeuring van hun producten aanvragen, buitenlandse distributeurs of exporteurs worden niet toegelaten tot het aanvraagproces. Na voltooiing van het certificeringsproces wordt de daadwerkelijke fabrikant van het product vermeld op het bijbehorende KC-certificaat.

Voor welke producten is KC Safety certificering vereist?

KATS onderscheidt drie verschillende productcategorieën voor KC Safety certificering:

 • Elektronica
 • Huishoudelijke producten
 • Producten voor kinderen en baby’s

Uittreksel uit de KC Certification Product Catalog van KATS:

ELECTRONIC PRODUCTSHOUSEHOLD PRODUCTSCHILDREN'S PRODUCTS
Audio and video equipmentPressure cookersToys
Lighting productsPVC flooringCradles
Monitors for computersBrake fluidTextiles for children & infants
Vacuum cleanersHelmetsSchool utensils
IronsSkateboardsHigh chairs
DishwashersRoller skatesBicycles for children
PrintersShopping cartsStroller

De KC-certificeringscatalogus wordt continu geactualiseerd door KATS.

In de meeste gevallen is KC EMC-registratie of -certificering ook vereist voor elektronische producten, vooral als draadloze technologieën zijn geïnstalleerd.

KC Safety-Certificeringsproces

Er zijn drie verschillende soorten certificering in elk van de drie productcategorieën:De verschillende soorten certificering verschillen in termen van de reikwijdte en complexiteit van het certificeringsproces.

 • Type 1, KC-veiligheidscertificering:
  Met de strengste eisen is dit het meest complexe certificeringsproces. Naast producttests in Korea moet ook de productielocatie worden gecontroleerd. Bovendien moeten in de daaropvolgende jaren regelmatige vervolginspecties worden doorstaan om de geldigheid van het certificaat te behouden.
 • Type 2, KC-veiligheidsbevestiging:
  Dit vereist producttests in Korea en het doorlopen van een officieel certificeringsproces, maar er is geen fabrieksaudit nodig.
 • Type 3, Bevestiging van conformiteit door de leverancier:
  Bij dit type moet de fabrikant kunnen garanderen en bewijzen dat de producten voldoen aan de Koreaanse normen. Testen in Korea is hiervoor meestal de gemakkelijkste optie.

Goedkeuringsproces voor KC-markering voor Korea (type 1 en 2):

1

Voorbereiding van de aanvraag

2

Indiening en beoordeling van de aanvraag

3

Fabrieksaudit (alleen Type I: KC-veiligheidscertificering)

4

Producttesten in Korea

5

Uitgifte en markering van certificaten

De eerste stap is het voorbereiden van de aanvraag, omdat de autoriteit de aanvraag pas in behandeling neemt als de volledige aanvraagdocumenten zijn ingediend. Het is ook belangrijk om een Koreaanse handleiding mee te nemen.

Hoe ziet het KC-keurmerk eruit na de KC-certificering?

korea-kc-certification-marking-logo

Nadat de registratie van het KC-merk met succes is voltooid, moet het KC-logo op het product worden gemarkeerd. Afhankelijk van het type certificering moet het logo worden gemarkeerd in goud (10YR 6/4) of zwart (N 2) voor type 1 of blauw (5PB 2/8) of zwart (N 2) voor type 2. Dit KC-keurmerk bevestigt dat het product in kwestie voldoet aan de Koreaanse veiligheidsnorm.

Bovendien moet naast het certificaatnummer meestal bepaalde productafhankelijke informatie (bijv. modelnaam, naam van de fabrikant, supporthotline en informatie over de voeding) op het KC-label worden vermeld. Deze moeten in het Koreaans zijn, eventueel ook in het Engels.

MPR Diensten

Your One-Stop Certification Solution!

Ons complete pakket productcertificeringen in Korea.

Verduidelijking van de certificeringsplicht van uw producten

Persoonlijk aanspreekpunt voor alle vragen over KC Safety

Voorbereiding van de aanvraag en communicatie met de autoriteiten

Voorbereiding en ondersteuning van de audit voor uw KC Safety certificering

Afhandeling van de vereiste producttests in Korea

Advies over het markeren van uw producten

Organisatie van de vervolgcertificering

Informatie over productspecifieke wijzigingen in de regelgeving

Neem contact met ons op!

MPR Korea Certification – Betrouwbaar advies en implementatie van certificeringsprojecten wereldwijd.

Download gratis de brochure over Koreaanse certificeringen!

Contact
T +49-69-2713769259 [EU]
T +1-773-654-2673 (US)

Overzicht KC-veiligheidscertificering 

Type 1Type 2Type 3
Geldigheid van certificatenOnderworpen aan regelmatige follow-up certificeringenIn principe onbeperkt, maar onderhevig aan productwijzigingenIn principe onbeperkt, maar onderhevig aan productwijzigingen
Certificeringsperiode4-5 maanden3-4 maanden2-3 maanden
MarkeringProducten moeten voorzien zijn van het KC-logo, registratienummer en informatie over fabrikant en productProducten moeten gemarkeerd zijn met het KC-logo, registratienummer en informatie over fabrikant + productProducten moeten gemarkeerd zijn met het KC-logo, registratienummer en fabrikant- + productinformatie
Tests vereist?Ja, in KoreaJa, in KoreaJa, in overeenstemming met de Koreaanse normen
Fabrieksaudit vereist?JaGeenGeen
OpvolgingsprocesRegelmatige vervolgaudits en producttesten vereistMarkttoezicht in KoreaMarkttoezicht in Korea

Veelgestelde vragen over  KC-veiligheidscertificering

Hoe weet ik of mijn product KC Safety-certificering nodig heeft?

Voor betrouwbare resultaten kan een product door ons worden getest in overeenstemming met technische specificaties, internationale normen en andere indicaties voor certificering.

Hoe lang duurt het certificeringsproces van KC Safety?

Het proces duurt ongeveer 3-4 maanden (zonder audit) of ongeveer 4-5 maanden (met audit). Dit omvat het opstellen van de aanvraagdocumenten, op voorwaarde dat alle benodigde informatie beschikbaar is.

Voor de producttests moet 1-2 maanden worden gepland, afhankelijk van hoeveel coördinatie met het testlaboratorium nodig is voor het betreffende product. Met behulp van een CB-certificering kan de certificeringsperiode onder bepaalde voorwaarden aanzienlijk worden verkort, omdat in het beste geval niet alle producttests opnieuw hoeven te worden uitgevoerd.

Welke installaties moeten worden gecontroleerd?

De audit vindt altijd plaats in de productiefaciliteit van de fabrikant. Als de productie op meerdere locaties plaatsvindt, moeten de fabrieken waar de laatste productiestap van de kwaliteitsborging plaatsvindt, worden gecontroleerd.

Hoe moet ik mijn producten labelen na certificering?

Producten moeten worden gemarkeerd met het KC-logo, het certificaatnummer, de informatie van de fabrikant en bepaalde productspecifieke informatie.

Informeert de overheid de houders van KC-certificaten over wijzigingen in de regelgeving?

Nee, de informatie wordt in het Koreaans verstrekt door KATS. Aanvragers moeten wijzigingen in de regelgeving zelf volgen of een adviesbureau inhuren om veranderingen te volgen, zodat ze op betrouwbare wijze op de hoogte zijn van wijzigingen die van invloed zijn op de conformiteit van hun producten.

Welke certificeringsinstanties zijn goedgekeurd voor KC Safety-certificering?

Als overkoepelende autoriteit neemt KATS de certificering van producten niet rechtstreeks over. Afhankelijk van de productcategorie zijn hiervoor verschillende Koreaanse instellingen erkend.

De drie belangrijkste certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn en toestemming hebben om producttests en -audits uit te voeren en certificaten uit te geven, zijn:

Welke aanvraagdocumenten moeten worden verstrekt voor KC-certificering?

Voor KC-certificering zijn de volgende aanvraagdocumenten vereist:

 1. Aanvraagformulier
 2. Registratie van het bedrijf
 3. Volledige contactgegevens van de Koreaanse importeur en productiefaciliteit
 4. Productbeschrijvingen of handleidingen (in het Koreaans)
 5. Lijst met kritieke componenten
 6. KC- of CB-certificaten van kritische componenten
 7. Schematisch
 8. Voorbeeld van markering
 9. Indien beschikbaar, CB-certificaat en testrapport van het product volgens IEC-norm, die 220V (AC) 60Hz bevat

Als er CB-certificaten en testrapporten volgens IEC-normen beschikbaar zijn voor de betreffende producten, kan het certificerings- en testproces worden vereenvoudigd en verkort. Een belangrijke eis is echter dat het CB-certificaat de Koreaanse spanning van 220V (AC) / 60 Hz bevat.

KC-certificeringsvideo 

Schakel cookies in om ingesloten YouTube-video’s mogelijk te maken. Meer informatie over gegevensbescherming bij de gegevensuitwisseling door het gebruik van de video’s en de mogelijkheid om de cookie-instellingen te wijzigen, vindt u op de pagina met het privacybeleid.