MPR Kontakt Icon
MPR Suche
MPR Close
Schließen
Zurück

your one-stop certification solution!

Wat is de Koreaanse KCs Ex-certificering voor explosieveilige elektrische componenten?

Het KC-explosiebeschermingscertificaat is een verplichte goedkeuring voor explosieveilige elektrische componenten in Korea. Deze certificering wordt vereist door de Korean Occupational Safety and Health Agency (KOSHA) op basis van de Occupational Health and Safety Act.

In Korea mogen systemen of machines in een potentieel explosieve omgeving alleen in gebruik worden genomen met een geldige KCs Ex-certificering van elektrische componenten. Naast de KCs Ex-registratie heeft de KOSHA-regelgeving ook betrekking op algemene machineveiligheid. Hier is de KCs-certificering ook relevant voor de toelating van bepaalde machines in Korea. De KC-explosiebeveiligingscertificering is hier een belangrijk onderdeel van. KCs Ex-registratie kan echter niet worden uitgevoerd door de fabrikant van een compleet systeem of machine, maar moet worden uitgevoerd door de fabrikant van het elektrische Ex-onderdeel.

Goedkeuringen op Ex-gebied worden in Korea sinds 1992 uitgevoerd. Naast KOSHA zijn er twee instanties die KC-certificaten voor Ex-componenten mogen afgeven. KGS (Korea Gas Safety Corporation) is een van de belangrijkste autoriteiten voor het afgeven van KCs Ex-certificaten en voert sinds 1995 KCs-certificaten uit voor elektrische Ex-componenten. KCs Ex-certificering kan ook worden verkregen via KTL (Korea Testing Laboratory).Invoercertificering is beschikbaar voor de eenmalige invoer van maximaal 10 eenheden. Zelfs als de importeur optreedt als aanvrager, is de actieve betrokkenheid van de fabrikant van de elektrische Ex-onderdelen essentieel voor het certificeringsproces.

Voor welke producten is een KCs Ex-registratie nodig?

In het algemeen moeten alle explosieveilige elektrische componenten die onder de volgende internationale Ex-normen vallen, in aanmerking komen voor KCs Ex-certificering:

Ex-TypeIEC Standard Reference
(General requirements)IEC 60079-0
Flameproof enclosures “d”IEC 60079-1
Pressurized enclosure “p”IEC 60079-2
Increased safety “e”IEC 60079-7
Liquid immersion “o”IEC 60079-6
Intrinsic safety “i”IEC 60079-11
Type of protection “n”IEC 60079-15
Encapsulation “m”IEC 60079-18
Sandkapselung „q“IEC 60079-5
Protection by enclosures “tD”IEC 60079-31

KC’s certificeringsproces

1

Aanvraagvoorbereiding & toepassing in Korea

2

Beoordeling van de ingediende documentatie

3

Fabriekscontrole door Koreaanse autoriteit

4

Producttesten in Korea

5

Uitgifte van certificaten en etikettering

Na ontvangst van de KCs Ex-certificering is meestal om de twee jaar een regelmatige inspectie vereist om te garanderen dat het product wordt geproduceerd in overeenstemming met de normen die tijdens het certificeringsproces zijn bevestigd.

Als de fabrikant al IECEx-certificering voor zijn product heeft, is er een vereenvoudigd certificeringsproces om een Koreaans explosiebeschermingscertificaat te verkrijgen. Voor dit proces wordt alle IECEx-documentatie beoordeeld met als doel dat de ExTR’s de producttests kunnen vervangen en de IECEx QAR de initiële fabrieksinspectie kan vervangen. Fabrikanten moeten echter niet aan het proces beginnen in de veronderstelling dat hetzelfde productbereik op hun IECEx-certificaat kan worden overgedragen naar een KCs-certificaat. In bepaalde productcategorieën kunnen zelfs kleine verschillen, zoals productafmetingen, die geen directe invloed hebben op de explosiebeschermende eigenschappen, ertoe leiden dat er afzonderlijke certificaten moeten worden aangevraagd. Het wordt sterk aanbevolen om deze verschillen vooraf individueel te beoordelen om vertragingen en onverwachte extra kosten te voorkomen. Om de geldigheid van de certificaten te behouden, moeten ook in de daaropvolgende jaren regelmatig fabrieksinspecties door de Koreaanse autoriteit worden uitgevoerd en met succes worden doorstaan.

Voor de import van kleinere hoeveelheden explosieveilige componenten naar Korea is er een alternatief voor de KCs fabrikantcertificering. In principe kan een KCs invoercertificaat worden aangevraagd, waarmee maximaal 10 identieke explosieveilige componenten onder één certificaat kunnen worden ingevoerd. Naast het indienen van documenten is voor het aanvragen van een importcertificaat ook de medewerking van de importeur vereist. Bij het aanvragen van een KCs importcertificaat op basis van een geldig IECEx certificaat zijn geen producttesten en geen fabrieksinspectie vereist. De aanvraag kan echter pas worden ingediend nadat de goederen zijn geïmporteerd.

KCs-etikettering van explosieveilige producten

korea-kcs-zertifizierung-logo

Na ontvangst van de KCs Ex-certificering moeten de producten geëtiketteerd worden met het KCs-logo en andere informatie.

Voor producten die al verschillende internationale goedkeuringen hebben en waar de ruimte op het typeplaatje beperkt is, kan het toevoegen van de vereiste etiketteringsinformatie voor KC-certificering een extra uitdaging zijn.

MPR-diensten

Your One-Stop Certification Solution!

Ons complete pakket voor productcertificeringen in Korea.

Verduidelijking van de certificeringsverplichting voor uw producten

Persoonlijk contact voor alle vragen over KC’s Ex

Aanvraagvoorbereiding en communicatie met de autoriteiten

Voorbereiding en bewaking van de audit voor uw KC’s Ex-certificering

Voltooiing van de noodzakelijke producttests in Korea

Advies over het labelen van je producten

Organisatie van de vervolgcertificering

Informatie over productspecifieke wijzigingen in de regelgeving

Neem contact met ons op!

MPR Korea Certification – Betrouwbaar advies en implementatie van certificeringsprojecten wereldwijd.

Download gratis de brochure over Koreaanse certificeringen!

Contact
T +49-69-2713769259 [EU]
T +1-773-654-2673 (US)

Overzicht KC-certificering 

KCs Ex HerstellerzertifizierungKCs Ex Importzertifizierung
Gültigkeit des ZertifikatesAbhängig von regelmäßigen Follow-up AuditsFür einmaligen Import
Zertifizierungsdauerca. 4-5 Monateca. 2-3 Monate nach Import
MarkierungProdukte müssen mit dem KCs Logo, Ex-Hinweisen und Herstellerinformationen markiert werdenProdukte müssen mit dem KCs Logo, Ex-Hinweisen und Herstellerinformationen markiert werden
Tests erforderlich?Ja, aber können bei vorliegender IECEx Zertifizierung übersprungen werden. Erfordert die Prüfung der IECEx Dokumentation.Ja, aber können bei vorliegender IECEx Zertifizierung übersprungen werden. Erfordert die Prüfung der IECEx Dokumentation.
Werksaudit erforderlich?Ja, aber erstes Audit kann bei gültiger IECEx Zertifizierung übersprungen werdenNein
Follow-Up ProzessRegelmäßige Follow-up Audits erforderlichNein

Veelgestelde vragen over  KC-certificering

Hoe weet ik of mijn product KC’s Ex-certificering nodig heeft?

In principe zijn alle elektrische Ex-componenten relevant voor de KC Ex-certificering en moeten ze worden gecontroleerd op verplichte certificering. Wij ondersteunen u hier graag bij.

Hoe lang duurt het KCs Ex-certificeringsproces?

De procedure voor fabrikantcertificering duurt ongeveer 3 tot 4 maanden nadat de aanvraag is ingediend met behulp van een bestaande IECEx-certificering. Bovendien moet ten minste één maand worden uitgetrokken voor de voorbereiding van de aanvraag.

Hoe moet ik mijn producten labelen na certificering?

Producten moeten worden gemarkeerd met het KC-logo, Ex-informatie, informatie van de fabrikant en bepaalde productspecifieke informatie.

Zijn er verschillen tussen KC’s Ex-certificering en IECEx?

Hoewel IECEx het proces kan vereenvoudigen, vooral met betrekking tot het overslaan van producttests in Korea, is certificering in Korea geen eenvoudige overdracht van IECEx naar KC’s. Voor het aanvraagproces is het niet voldoende om alleen ExTR’s te verstrekken. De Autoriteit evalueert alle IECEx-documentatie waarnaar in de bestaande testverslagen wordt verwezen. Het vergelijkt deze met de Koreaanse regelgeving. Hoewel deze voornamelijk gebaseerd zijn op IECEx, zullen eventuele verschillen worden geëvalueerd tijdens het KC-goedkeuringsproces.

Een ander belangrijk verschil met IECEx zijn de criteria voor de classificatie van eenheden. Deze zijn in Korea veel restrictiever, wat de procedure vaak ingewikkelder maakt en de KC’s Ex-registratie duurder kost.

Een ander verschil met IECEx-certificering is dat er aparte aanvragen moeten worden ingediend voor gas en stof. Eenmaal goedgekeurd, geeft de autoriteit twee certificaten uit, terwijl onder IECEx alles kan worden gecombineerd tot één certificaat. De aanvraag moet ook een Koreaanse handleiding en een tekening van het markeringsvoorstel bevatten in overeenstemming met de Koreaanse vereisten.

Welke certificeringsinstanties zijn goedgekeurd voor de KC’s Ex-registratie?

De belangrijkste certificerende instellingen die geaccrediteerd zijn voor de KC’s Ex-registratie en de toestemming hebben om producttests en audits uit te voeren en certificaten af te geven zijn:

Wordt ATEX erkend voor KC’s Ex-goedkeuring?

ATEX wordt niet erkend in het kader van de KC’s Ex-fabrikantcertificering, maar alleen voor importcertificeringen en alleen onder bepaalde voorwaarden.
In dit geval hangt het vooral af van welke instelling de ATEX-certificaten heeft uitgegeven en of zij een Memorandum of Understanding (MOU) heeft met de Koreaanse autoriteit. Als de ATEX-documentatie wordt geaccepteerd, kunnen producttests worden vermeden.

Video over KCs-certificering voor explosieveilige producten

Schakel cookies in om ingesloten YouTube-video’s mogelijk te maken. Meer informatie over gegevensbescherming bij de gegevensuitwisseling door het gebruik van de video’s en de mogelijkheid om de cookie-instellingen te wijzigen, vindt u op de pagina met het privacybeleid.