MPR Kontakt Icon
MPR Suche
MPR Close
Schließen
Zurück

your one-stop certification solution!

Wat is KC EMC-Certificering voor Korea?

De KC EMC-certificering toont de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) aan van elektronische apparaten en producten met draadloze technologieën voor de Zuid-Koreaanse markt. Voor de meeste elektronische informatie-, communicatie- en telecommunicatieapparatuur die in Korea wordt verkocht, is KC EMC-registratie vereist. Dit bevestigt dat de producten elektromagnetisch compatibel en onschadelijk zijn voor de gebruiker.

Voor producten met radiotechnologie (RF) is aanvullende KC EMC-certificering vereist om toegang te krijgen tot de Zuid-Koreaanse markt. Dit geldt voor producten met draadloze technologieën zoals WIFI, Bluetooth, RFID of andere draadloze communicatietechnologieën.

Het National Radio Research Agency (RRA) is primair verantwoordelijk voor dit goedkeuringssysteem en geeft de certificaten af. De overkoepelende autoriteit is de Korean Communication Commission (KCC). Om deze reden wordt de KC EMC-goedkeuring ook wel KCC-certificering of MSIP-certificering (genoemd naar het ministerie van Wetenschap, ICT en Toekomstplanning) genoemd. Deze voorwaarden zijn echter achterhaald. Sinds 2011 maakt de KC EMC-certificering deel uit van het KC-certificeringssysteem, dat het uniforme KC-logo gebruikt voor markering.

Voor bepaalde producten is naast de KC EMC-goedkeuring ook een KC Safety-Certificering vereist.

korea-national-radio-research-agency-logo

Voor welke producten is KC EMC-goedkeuring vereist?

De KC EMC-goedkeuring maakt onderscheid tussen twee categorieën:

KC EMC-Registratie

Dit geldt voor alle elektronische producten die geen gebruik maken van draadloze technologieën en waarin alleen EMC een rol speelt, zoals huishoudelijke apparaten, lampen, industriële computers en andere elektronische producten die frequenties boven 9 kHz genereren.

KC EMC-Certificering

Producten met draadloze technologieën zoals WIFI, Bluetooth, mobiele technologieën en RFID moeten gecertificeerd zijn.

KC EMC certificeringsproces

1

Producttesten volgens Koreaanse normen

2

Solliciteren in Korea

3

Afgifte van KC EMC-certificering

4

Markering van het product

Het proces begint met het testen van het product volgens Koreaanse normen. Na het behalen van de tests wordt het testrapport opgesteld en kan de aanvraag worden ingediend bij de autoriteit. De RRA zal het bijbehorende certificaat afgeven na beoordeling van de aanvraag. Vervolgens moet het betrokken bedrijf ervoor zorgen dat de gecertificeerde producten correct worden gemarkeerd.

Voor producten die in de Europese Unie worden geproduceerd, kan een vereenvoudiging van het proces worden bereikt in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea. In dit kader is het mogelijk om testrapporten van bepaalde EU-testlaboratoria te gebruiken voor KC EMC-registratie. Testrapporten volgens EN-normen zijn niet voldoende. In plaats daarvan moeten deze zijn afgegeven volgens Koreaanse normen en moeten de testlaboratoria zijn geregistreerd bij de RRA. Onder deze omstandigheden kunnen verdere tests in Korea worden vermeden. Wij vragen graag voor u de KC EMC-registratie aan op basis van testrapporten volgens Koreaanse normen van geaccrediteerde testlaboratoria. Deze vereenvoudiging is echter alleen toegestaan voor producten die onder de KC EMC-registratie vallen. Voor producten met draadloze technologieën waarvoor KC EMC-certificering vereist is, is het verplicht om producttests uit te voeren in Korea.

In het geval van KC EMC-certificeringen wordt aanbevolen om radiomodules te gebruiken in de respectievelijke producten die al een KC EMC-certificaat hebben. Als bijvoorbeeld de Wifi-chip zelf al KC EMC-gecertificeerd is, kunnen de tests in Korea niet volledig worden geëlimineerd, maar worden de testkosten aanzienlijk verlaagd door de beperkte testscope.

KC-markering voor elektromagnetische compatibiliteit

korea-kc-certification-marking-logo

Naast het KC-logo bevat de markering een specifiek registratienummer, waarvan de codering moet worden uitgevoerd volgens de specificaties van de autoriteit. De codering geeft aan of het bijvoorbeeld gaat om een certificering voor radiotechnologieën, telecommunicatieproducten of elektromagnetische compatibiliteit. Bovendien wordt aangegeven of de aanvrager van de goedkeuring de fabrikant, de importeur of de verkoper is. Aan het einde van de codering staat een productcode die de modelnaam bevat en maximaal 14 cijfers lang kan zijn.

Naast het registratienummer moet meestal bepaalde productgerelateerde informatie (bijv. modelnaam, naam van de fabrikant en supporthotline) worden verstrekt. Deze moeten in het Koreaans zijn, eventueel ook in het Engels.

MPR Diensten

Your One-Stop Certification Solution.

Ons complete pakket voor productcertificeringen in Korea.

Verduidelijking van de certificeringsplicht van uw producten

Persoonlijk contactpersoon voor alle vragen over KC EMC

Voorbereiding van de aanvraag en communicatie met de autoriteiten

Afhandeling van de vereiste producttests in Korea

Advies over het markeren van uw producten

Informatie over productspecifieke wijzigingen in de regelgeving

Neem contact met ons op!

MPR Korea Certification – Betrouwbaar advies en implementatie van certificeringsprojecten wereldwijd.

Download gratis de brochure over Koreaanse certificeringen!

Contact
T +49-69-2713769259 [EU]
T +1-773-654-2673 (US)

Overzicht KC EMC-certificering 

KC EMC-RegistratieKC EMC-Certificering
Geldigheid van certificaten
In principe onbeperkt, maar onderhevig aan productwijzigingenIn principe onbeperkt, maar onderhevig aan productwijzigingen
Certificeringsperiode2-3 maanden (inclusief testen)3-4 maanden (inclusief testen)
MarkeringProducten moeten voorzien zijn van het KC-logo, registratienummer en informatie van de fabrikantProducten moeten zijn voorzien van het KC-logo, registratienummer en informatie over de fabrikant
Tests vereist?Ja, volgens Koreaanse normenJa, in Korea
Fabrieksaudit vereist?GeenGeen
OpvolgingsprocesMarkttoezicht in KoreaMarkttoezicht in Korea

Veelgestelde vragen over  KC EMC-certificering

Wordt aanbevolen dat de Koreaanse importeur de KC EMC-goedkeuring uitvoert?

In vergelijking met KC Safety Certificering, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen fabrikant en aanvrager, bestaat dit onderscheid bij KC EMC. Onder KC EMC kan er een aanvrager zijn die niet de fabrikant is. In de praktijk betekent dit vaak dat bijvoorbeeld Koreaanse importeurs willen optreden als aanvrager van de KC EMC certificaten.

Ook al vereenvoudigt dit op het eerste gezicht het certificeringsproces voor de fabrikant, het leidt tot een lock-in-effect ten aanzien van de Koreaanse importeur. Als de fabrikant van importeur wil veranderen, moet de importeur zijn expliciete toestemming geven zodat een certificaat kan worden herschreven. Anders moeten de producttests worden herhaald en moeten nieuwe certificaten worden aangevraagd.

Hoe moet ik mijn producten labelen na certificering?

De producten moeten worden gemarkeerd met het KC-logo, het registratienummer en de informatie van de fabrikant.

Informeren de autoriteiten KC EMC-certificaathouders over eventuele wijzigingen in het regelgevingskader?

Nee, de informatie wordt in het Koreaans verstrekt door de RRA. Aanvragers moeten wijzigingen in de regelgeving zelf volgen of een adviesbureau inhuren om veranderingen te volgen, zodat ze op betrouwbare wijze op de hoogte zijn van wijzigingen die van invloed zijn op de conformiteit van hun producten.

KC EMC Certificering Video

Schakel cookies in om ingesloten YouTube-video’s mogelijk te maken. Meer informatie over gegevensbescherming bij de gegevensuitwisseling door het gebruik van de video’s en de mogelijkheid om de cookie-instellingen te wijzigen, vindt u op de pagina met het privacybeleid.